Організація науково – методичної роботи та її результативність

Методична робота в школі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Система методичної роботи закладу спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, поглиблення теоретичних знань і практичних умінь, вироблення нових педагогічних ідей, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та направлена на розв’язання науково-методичної проблеми «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів засобами креативної освіти».

З метою реалізації названої проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію роботи таких підрозділів:

 • методична рада школи, яка є дорадчим органами педагогічного колективу, який планує та організовує всю методичну роботу в закладу, виробляє пропозиції щодо змісту методичної роботи на новий навчальний рік і на перспективу;
 • шкільні методичні об’єднання (вчителів початкових класів, вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів оздоровчо-естетичного циклу, класних керівників);
 • школа методичної підтримки молодого вчителя «Крок за кроком до вершин педагогічної майстерності»;
 • творча група «Використання сучасних педагогічних технологій для саморозвитку та самовдосконалення соціально адаптованої особистості»;
 • творча група по роботі над науково-методичною проблемою закладу «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів засобами креативної освіти»;
 • постійно діючий семінар «Психолого-педагогічна адаптація учнів до навчально-виховного процесу»;
dfgfdg

В закладі розроблено:

 • управлінську модель роботи з вчителями;
 • модель реалізації методичної роботи з вчителями через колективно-групові та індивідуальні форми її організації;
 • структуру роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми закладу «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів засобами креативної освіти»;
 • алгоритм роботи методичних підрозділів;
 • циклограму проведення науково-методичних заходів;
 • план розвитку та план роботи методичного кабінету школи.

Складено:

 • банк професійних паспортів вчителів, методичних презентацій з досвіду роботи вчителів;
 • портфоліо вчителя – предметника та методичних об’єднань;
 • матеріали з досвіду роботи методичних об’єднань та вчителів — предметників;
 • розробки методичних заходів (засідання педагогічної ради, методичної ради, психолого-педагогічного семінару, школи молодого вчителя, практичних семінарів, конференцій);
 • банк використання інноваційних технологій та впровадження передового педагогічного досвіду.

Метою організації методичної роботи є спрямування роботи школи на виконання завдань, означених в планах роботи на 2010-2011н. р., а саме:

 • створення «банку інноваційних технологій креативної освіти»;
 • розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і етодів підвищення їх кваліфікації з використанням дистанційних форм навчання;
 • запровадження гнучкої системи організації навчального процесу;
 • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в школи
 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційної комісії, надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
 • розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над науково-методичною проблемою.

Колективні форми науково-методичної роботи: педагогічні читання, методичні наради, виставки, аукціони педагогічних ідей, презентації методичних об’єднань – спрямовані на вироблення єдиної педагогічної позиції. Вчителі закладу постійно беруть участь в районних, міських, обласних і Всеукраїнських методичних заходах:

 • «Учитель року»;
 • «Молодий вчитель – кращий за професією»;
 • огляд методичних об’єднань класних керівників;
 • на кращу розробку уроку, методичного посібника, моделі управління, виховної технології особистісно-орієнтованої спрямованості;
 • творчих звітів ШМО вчителів.

В 2010 році методичне об’єднання класних керівників закладу стало переможцем в міському огляді методичних об’єднань класних керівників у номінації «Сучасні виховні орієнтири колективного партнерства»; на базі закладу проводився міський тур Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок з фізичної культури з елементами футболу серед вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів; педагогічний колектив співпрацював в підтримці проекту та в проведенні Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот».

З 2007 року школа є опорним закладом в Тернівському районі з питання «Теоретико — практичні основи організації цивільного захисту населення» та нагороджений грамотою управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за якісне проведення показового Дня цивільного захисту (цивільної оборони) населення в рамках «Тижня безпеки дитини» серед загальноосвітніх навчальних закладів освіти міста.

В закладі ведеться моніторинг результативності методичної роботи, який дозволяє відстежувати професійний ріст педагогів, прогнозувати їх подальшу діяльність.